صفحه اصلی ترجمه مقاله ها پرواز بیت کوین بر فراز ۳۵۰۰دلار، پیش بینی مفسران: کمی مکث و سپس افزایش بیشتر