صفحه اصلی اخبار بیت کوین، ششمین ارز قدرتمند جهان از لحاظ میزان گردش