صفحه اصلی اخبار آمریکا بیتکوین های توقیفی سایت راه ابریشم را به حراج میگذارد.