صفحه اصلی مقاله ها IBM راه حلی بر مبنای بلاکچین برای مقابله با نشت اطلاعات و حملات سایبری ارائه می کند.