صفحه اصلی اخبار کد جدید پروژه جنجالی مقیاس پذیر بیت کوین، سکویت ۲ایکس منتشر شد